Cuma Hutbesi 12 Ocak 2018

Dini Bilgiler iLGinciX 72

Din hizmetleri genel müdürlüğü diyanet işleri tarafından her hafta cuma hutbesi yenilenir. Türkiye”deki camilerde her cuma olduğu gibi bu cumada müslümanlar hep bir arada olarak hutbenin konusunu cami’de dinleyecekler. Müslümanlar için en önemli gün cuma günü olduğu gibi islam dini içinde özel bir gün olarak ilan edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen bu haftaki hutbe konu Mesajı ne üzerine olacaktı? İstanbul,Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’deki bütün camilerde bugünkü okunmak üzere hazırlanan hutbe “DIŞTAN İÇE TEMİZLİK: ABDEST” başlıklı hutbe okutacak..

Hutbe İslam dininde cuma ve bayram namazlarında minberde imam tarafından okunan dua ve verilen öğüt. Hutbe insanları dine çağırır. Ayrıca İslam dininin Peygamberi Muhammed’in vefatından önce 124000 Müslüman’a irad ettiği dini metnin adı da Veda Hutbesi’dir.Sözlükte “bir topluluk karşısında yapılan konuşma” anlamına gelen hutbe, dinî bir kavram olarak, Cuma ve bayram namazlarında, genel olarak, Allâh’a hamd, Rasûlüne salât ve Müslümanlar’a nasihatten oluşan konuşmayı ifade eder.

Hutbe Cuma namazının sıhhat şartlarındandır. Bayram namazlarında ise sünnettir. Hutbe, Cuma namazından önce, bayram namazlarında ise, namazdan sonra okunur. İki hutbeden oluşur. Hanefîlere göre hutbenin rüknü, Allâh’ı zikirden ibarettir. Allâh’ı hamd, tesbih veya tekbir getirmekle hutbenin farzı yerine getirilmiş olur; ancak sünnet terk edildiğinden mekruhtur.

Hutbe, bir mekânda toplanmış mü’minlerin, başta dinî konular olmak üzere, onların hayatlarını kolaylaştıracak, ilişkilerini uyumlu ve düzenli bir hale getirecek her konuda aydınlatılması için bir vesiledir. Hz. Peygamber’in uygulamaları da bu yöndedir.

Hutbenin sahih olmasının şartları
1. Hutbenin vakit içinde okunması,
2. Namazdan önce okunması,
3. Hutbe niyetiyle okunması,
4. Cemaat huzurunda okunması,
5. Hutbeyle namaz arasında birşeyle meşgul olunmaması.
6. Cuma namazını hutbeyi okuyan hatibin kıldırması evlâdır, daha iyidir.

Aşağıdaki verdiğimiz hutbe geçicidir. Türkiye Geneli yenisi yayınlandığında burada bulabilirsiniz. Not: Aşağıda ki link geçen haftanın hutbesidir.

Sayfanızı arada bir yeniletmeyi unutmayın. Yeni hutbe yayınlanmış olabilir.

Hutbeyi İndirmek İçin TIKLAYIN 


DIŞTAN İÇE TEMİZLİK: ABDEST
Muhterem Kardeşlerim!
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) bir gün Baki’1 kabristanında medfûn dostlarını ziyaret esnasında; “Ey müminler yurdu! Selam olsun size. İnşaallah bir gün biz de size kavuşacağız” dedikten sonra, “Kardeşlerimi görmeyi ne kadar da arzu ederdim.”buyurdu. Yanındakiler merak ederek; “Biz sizin kardeşleriniz değil miyiz? diye sordular. “ Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimiz ise henüz gelmemiş olanlardır.” buyurdu Allah Resulü. Onları nasıl tanıyacağı sorulduğunda ise Efendimiz: “Kardeşlerimiz yüz, el ve ayakları abdest nuru ile ışıldayarak geleceklerdir. Ben de onlardan önce gidip havuz başında onları bekleyeceğim”2 cevabını vermişti. Az önce okunan ezan ile yapılan ilahi çağrıya uyarak bu mabedi dolduran

Aziz Kardeşlerim!
Abdest, Efendimiz (s.a.s)’in mirâc olarak nitelendirdiği namaza ön hazırlıktır. Kur’an-ı
Kerim’de namaza yönelen kimsenin önce abdest alması istenir.3 Miraca çıkabilme ve huzuru ilahiye kabul edilme ümidiyle mümin abdestle hazırlanır bu kutsi yolculuğa. Abdest, Rabbimizin en önemli nimetlerinden olan suyun bedenimizle buluşması değildir sadece. Abdest, inananların manevi kalkanıdır adeta. Hem bedenen, hem ruhen temizlenip arınmaktır abdest.

Maddi ve manevi güzelliğe erişebilmektir. Abdestin bedeni kirlerden, organları günahlardan, kalbi ise bizi Allah’tan alıkoyan, gaflete mahkûm kılan, yaratılışımızın gayesini unutturan her türlü gayr-ı meşru tutumdan alıkoyması gerekir. İşte bütün bunlar içindir vücudu temsilen belli organların yıkanması ve meshedilmesi. Abdestteki sembolik yıkamanın altında pek çok hikmet ve mana bulunmaktadır. Eller yıkanırken elin harama uzanmaması, yüz yıkanırken yüzdeki organlarla günah işlemekten uzak durulması, baş meshedilirken düşüncenin hayırlı ve olumlu işlere yöneltilmesi, ayaklar yıkanırken Allah’ın rızasına uygun yerlere yürümesi, istikamet yolundan ayrılmaması sembolize edilir.

Değerli Kardeşlerim!
Ümit ederiz ki, abdest ayetinde yer alan “Yüzünüzü yıkayın” emr-i ilahisine boyun eğerek, “O gün yüzler ışıl ışıl parlayacak”4 iltifatına mazhar olalım. Gözlerimiz, “Rablerinin cemaline bakarlar”5 müjdesine erişsin. Ağzımızdan çıkan her söz, hikmetli ve manidar olsun. Burnumuz, Hz. Yusuf’un kokusunu uzaklardan alan Yakup Peygamber misali cennetin kokularını duysun. Abdestle yıkanan ellerimiz helal kazanç için yorulsun; Ekmeğini, aşını yoksullarla, yoksunlarla paylaşsın. Yetimin başını okşayan, düşeni tutup, kaldıran el olsun. Abdestle meshedilen başımız, bütün kötü düşünce ve olumsuz fikirlerden bağını koparsın da aklımız, akl-ı selim olsun. Abdestle yıkanan ayaklarımız sırattan geçercesine dikkatle yürüsün dünya yolculuğunda, ahrette varacağımız yer cennet
olsun.

Kardeşlerim!
Gelin öyle bir abdest alalım ki, Resulullah Efendimiz bizleri abdest organlarımızın pırıltısından tanısın. Aldığımız abdest sadece dışımızı görünen kirlerden temizlemekle kalmasın, gönüllerimizi de öfke, inat, haset, kin ve nefret gibi her türlü nefsani
duygulardan arındırsın. Zira Yüce Rabbimiz dış görünüşümüze değil, kalplerimize ve amellerimize itibar ve nazar etmektedir. Nazargah-ı ilahi olan gönül evimiz bedenimizden daha ziyade temiz olmalıdır.

Şair ne güzel söylemektedir:
Vâsıl olmaz kimse Hakk’a, cümleden dûr olmadan
Kenz açılmaz şol gönülde, tâ ki pür nûr olmadan
Sür çıkar ağyârı dilden, tâtecellî ede Hakk
Pâdişâh konmaz saraya, hâne mamûr olmadan.

Kardeşlerim!
Gelin böyle bir abdestin ardından iman ve ihlas ile öyle bir şehadet getirelim ki Efendimizin şu müjdesine erişenlerden olalım: “Kim güzelce abdest alır, ardından “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh” derse kendisine sekiz cennet kapısı açılır, dilediği kapıdan cennete girer.”6
البَقِي ع 1
2Müslim, Tahâret, 39.
3Mâide, 5/6.
4Kıyâme, 75/22.
5Kıyâme, 75/23.
6Nesâî, Tahâret, 109.


Paylaşıma İfade Bırak 😉
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız
Bu yazıya oy vermek ister misiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Footer Logo

Kaynak göstererek alıntı yapabilirsiniz.

Copyright © 2007 - 2018

Cuma Hutbeleri - Çağrı Merkezi İletişim Telefonları - Bu Cuamnın Hutbesi Nedir ? - Format Nasıl Atılır ? -

Doğum Günü Mesajları - Bayram Mesaları - Sevgiliye Mesajlar - Cuma Mesajları - Haftanın A101 Aktüel Ürünleri -