Nikah Nedir ve Şartları Nelerdir?

Dini Bilgiler iLGinciX 22

Nikah: Sözlükte akit anlamına gelir. Terim olarak ise ilişkiyi mübah kılmak için bir kadını şer’i ölçüler dahilinde kendine eş edinmektir.

Buna göre fukahanın çoğuna göre nikah, akdi tezvicden ibarettir. Bu şekilde yapılan akitle karı koca arasında bir takım haklar vecibeler yerleşip temelleşir. Nikah bir deyimle evlenmek, yuva kurmak, Allah’ın varlık aleminde nesli devam ettirmek ve aile yuvasının huzurunu sağlamak için koymuş olduğu sünnetlerden biridir. Dolayısıyla bu kanun sadece insanlara has bir sünnet değil, bütün canlıları, bitkileri de içine alan geniş kapsamlı bir sünnetullahtır.

Kur’anda bu husus belirtilerek şöyle buyruluyor: “Düşünüp ibret alasınız diye her şeyi çift yaratmışızdır.” “Her çeşit üründen çift çift yaratıp yetiştiren, gündüzü geceyle bürüyen de O’dur.”

İnsan neslinin bir erkekle bir dişiden üreyip çoğaldığını Kur’an çok veciz bir anlatımla belirtirken ilmi araştırmalara ışık tutarak şöyle buyurur:

“Ey insanlar! muhakkak biz sizi bir erkek bir dişiden yarattık.”

Bunun için nikah bütün peygamberlerin sünneti olarak günümüze kadar süregelmiş ve kıyamete kadar da devam edecektir. Rasul-ü Zişan efendimiz (s.a.v.) bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır:

“Dört şey peygamberlerin sünnetlerindendir; Kına sürünmek, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve nikah…”

Nikahın Rüknü

İcap ve kabulden ibarettir. İcaptan maksat nikah akdini meydana getirmek için ilk söylenen sözdür. Mesela: erkeğin kadına “Seni tezevvüc ettim. (eş aldım.) demesi bu cümledendir. Kabulden maksat erkeğin bu sözüne karşılık kadının, “Ben kendimi sana tezvic ettim. (eş olarak kendimi sana verdim)” demesidir.

Böylece erkek ve kadın arasında icap ve kabul meydana gelince, nikahın rüknü gerçekleşmiş olur.

Nikahın Şartı

Nikahın bir takım şartları vardır. Yapılan akitde bu şartların gerçekleşmesi gerekir. Bunlarda şöyledir:

  1. Akıl, ergenlik, hürriyet
  2. Kendisine helal olan kadın olması
  3. Birbirlerinin icap ve kabul  sözlerini işitmesi
  4. Şahitlerin hazır bulunması
  5. Kadının rızasının olması
  6. Aynı mecliste (oda veya mekanda) olması
  7. Evlenecek çiftin ismen bilinmesi

Bütün bu şartların oluşması ile çiftin nikah akdi yapmasında sakınca yoktur ve bu şekilde akit sahih olur. Nikahta hazır bulunacak şahitlerin ya iki erkek, ya da bir erkek iki kadın olması şarttır. O halde sadece bir erkeğin şahitlik yapması o nikahı sahih yapmaz. Bunun gibi sadece iki kadının bulunması da nikahı sahih yapmaz.


Paylaşıma İfade Bırak 😉
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız
Bu yazıya oy vermek ister misiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Footer Logo

Kaynak göstererek alıntı yapabilirsiniz.

Copyright © 2007 - 2018

Cuma Hutbeleri - Çağrı Merkezi İletişim Telefonları - Bu Cuamnın Hutbesi Nedir ? - Format Nasıl Atılır ? -

Doğum Günü Mesajları - Bayram Mesaları - Sevgiliye Mesajlar - Cuma Mesajları - Haftanın A101 Aktüel Ürünleri -