Peygamber Efendimizin Adının Geçtiği Ayetler

Dini Bilgiler iLGinciX 123

Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed’in (s.a.v) mübarek adının geçtiği ayetler nelerdir? sorusuna kısaca şöyle cevaplar verebiliriz. Yüce kitabımız Kuranı Kerim’de peygamber efendimizin hangi isimlerinin geçtiğini ayetler ile açıklamaya çalışalım.

Kuran-ı Kerim’de Hazreti peygamber efendimizin en bilinen ismi olan Muhammed ismi dört ayette yer almaktadır ve bu ayetlerin hepsi efendimizden bahsetmektedir. Yani bu isimler başka birini değil efendimizi işaret etmektedir. Peygamberimizin önceki kutsal kitaplarda yer alan Ahmet ismi ise bir yerde geçmektedir. Şimdi ayeti kerimeler ile bu bilgilere yer verelim.

Peygamber Efendimizin Muhammed Adı

  • Al-i İmran suresinde şöyle geçmektedir: ” Muhammed yalnızca bir elçidir ”
    Ayetin Tamamı: – Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse, Allah’a hiçbir zarar veremez. Allah, şükredenleri mükafatlandıracaktır. (Al-i İmran-144)
  • Ahzab suresinde şöyle geçmektedir:” Muhammed yalnızca bir elçi ve Peygamberlerin sonuncusudur.”Ayetin Tamamı: – Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resûlü ve nebîlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.
    (Ahzab-40)
  • Fetih suresinde şöyle geçmektedir:” Muhammed Allah’ın elçisidir.”Ayetin Tamamı: – Muhammed, Allah’ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların, rüku ve secde halinde, Allah’tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat’ta ve İncil’de anlatılan durumlarıdır: Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah, kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah, içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaad etmiştir. (Fetih-29)
  • Muhammed suresinde şöyle geçmektedir: “Muhammed’e indirilene”
  • Ayetin Tamamı: – İnanıp salih ameller işleyenlerin ve Muhammed’e indirilene ki o Rablerinden gelen haktır, inananların ise Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.( Muhammed-2)

Peygamber Efendimizin Ahmet Adı

Yüce kitabımız Kuranı Kerim’de bir defada Ahmet ismi geçmektedir. Saff suresinde şöyle geçmektedir: “Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici”.

Ayetin Tamamı: – Hani, Meryem oğlu İsa, “Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben, Allah’ın size, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici (olarak gönderdiği) peygamberiyim” demişti. Fakat (İsa) onlara apaçık mucizeleri getirince, “Bu, apaçık bir sihirdir” dediler. (Saff 6)
Peygamber Efendimizin bu güzel ismin geniş manası için Ahmed isminin anlamı konusuna da başvurabilirsiniz.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız
Bu yazıya oy vermek ister misiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Footer Logo

Kaynak göstererek alıntı yapabilirsiniz.

Copyright © 2007 - 2019

Cuma Hutbeleri - Çağrı Merkezi İletişim Telefonları - Bu Cuamnın Hutbesi Nedir ? - Format Nasıl Atılır ? -

Doğum Günü Mesajları - Bayram Mesaları - Sevgiliye Mesajlar - Cuma Mesajları - Haftanın A101 Aktüel Ürünleri -