Necip Fazıl Kısakürek Sultan Vatan Haini değil, Büyük Vatan Dostu Vahidüddin

Necip Fazıl Kısakürek tarafından yazılan Sultan Vatan Haini değil, Büyük Vatan Dostu Vahidüddin adlı eseri buradan PDF ve EPUB formatlarında indirebilirsiniz. İndirdiğiniz dosyayı bilgisayarınızdan, akıllı cep telefonunuzdan yada tablet PC’nizden çalıştırabilirsiniz. “Evet milli şahlanışın başında 14 – 15 ve Cumhuriyetin ilanında 19 yaşında bir çocuk olan biz bunca yıl boyunca gördüğümüz işittiğimiz okuduğumuz ve manalandırdığımız şeylerin yekûnu olarak şu hükme varmış bulunuyoruz ki Birinci Dünya Harbi felaketi ve İmparatorluk devletinin çöküşünden sonra Türk haklarını sağlamak yolunda milli bir şahlanışa ilk olarak meydan açma fikri bu hareketin şefliğini yapan Mustafa Kemal Paşadan önce ve onun şahsında Sultan 6. Mehmed Vahidüddinindir. Yani aynı hareketin vatan hainliğiyle suçlandırdığı adamın… Bu iddiayı tam bir fikir namusuyla ana tezimiz olarak başa alıyor ve en ince teferruatına kadar ispatını boynumuza borç biliyoruz.

İste, Hacıbayramda kurbanlar kesilerek ve aynı binanın önünde eller semaya kaldırılarak edilen dualardan sonra, 24 Nisan günü ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi, siyah astragan kalpaklarla beyaz sarıkların ve birkaç kırmızı fesin kokteyli hâlinde bu binada ikinci içtimaını yapmakta ve henüz Padisahlık idaresine karsı bir isyan tavrı almamış, aksine, her seyi Saltanat ve Hilâfeti kurtarmak gayesine bağlamıs olarak, millî kıyamın önderi, genç Pasayı dinlemektedir Pasa, biraz evvel görüldüğü gibi, Anadolu’ya geçişini din ve millet uğrunda yüklenilmis bir vazife Kabul edip bu vazifeyi Padişahın dilhâhı (iç dileği) atarak kendisine verilmis bir memuriyet seklinde göstermekte… Bu vaziyette, Padişah tarafından değil de, onun hükümetince Đstanbul’a dönmeye zorlanacak olursa istifa edip milletin sinesinde kalacağını ve millî kıyam yolunda daha belli adımlarla tek basına yürüyeceğini telgrafında Sultana bildiren Pasa aynı telgrafta sözü söyle bağlıyor: «— Tâ ki, millet mazhar-ı istiklâl ve saltanat ve hilâfet-Đ muazzama-i hümâyûnları masûn-u indi’a olsun!.. Lâyezal sadakati âbidânemi daima ınnteza-yid olduğuna itimad-ı sahanelerini arz ve istirhama mücaseret eylerim.» Aynen sadelestirilmis sekli: «— Tâ ki, millet istiklâline kavussun ve muazzam saltanat ve hilâfetleri çökmekten korunsun!.. Düsmez ve küçülmez, kulca sadakatimin her ân arttığına sahane itimadınızı dilemeğe cesaret gösteririm.» Denilebilir ki: — Mustafa Kemal Paşanın telgrafta kullandığı «dilhâh» kelimesi Padişahın doğrudan doğruya Anadolu hareketini açmak üzere verdiği bir emir manasına gelmez ve sadece azm ve iman yolunda mücerret bir dilekten başka bir şey belirtmez.

Mehmet Murat Somer – Buse Cinayeti

Necip Fazıl Kısakürek Sultan Vatan Haini değil, Büyük Vatan Dostu Vahidüddin PDF İndir

Necip Fazıl Kısakürek Sultan Vatan Haini değil, Büyük Vatan Dostu Vahidüddin EPUB İndirTelif Hakkı ve Yasal Sorumluluklar

--- . ---

Bizden Tavsiye

Anna Todd – Mutluluk

Kitap Adı: Mutluluk Kitap Serisi: After Serisi 4. Kitap Yazar: Anna Todd Yayıncı: Pegasus Yayınları …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir